Facebook Facebook

Tukea ruohonjuuritason vapaaehtoistyölle

Eija ja Veikko Lesosen säätiön perustamisajatuksena oli halu tukea erityisesti Pohjois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointia. Säätiön kautta avustusten jakamisesta voitiin tehdä säännönmukaista ja kohdentaa avustukset sinne, missä niitä aidosti tarvitaan – tekijöille.

Ajankohtaista

Ennätysmäärä hakemuksia!

3.4.2018

Säätiömme vuoden 2018 avustusten haku päättyi lauantaina 31.3. Tänä vuona otimme käyttöön sähköisen hakujärjestelmän, jonne saimmekin ennätysmäärän hakemuksia - 140 hakemusta! 

Eija ja Veikko Lesosen säätiön hallitus kokoontuu tekemään avustuspäätökset huhtikuun lopussa ja päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköisen järjestelmän kautta huhtikuun loppuun mennessä.

Kiitos kaikille hakijoille!

Avustusten haku 1.-31.3.2018

28.2.2018

EIJA JA VEIKKO LESOSEN SÄÄTIÖN AVUSTUSTEN HAKU MAALISKUUSSA

Eija ja Veikko Lesosen säätiö tukee monialaisesti erityisesti Pohjois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointia. Säätiö voi tukea lasten- ja nuorisokasvatukseen liittyvää esimerkiksi huumeiden vastaista toimintaa, järjestötoimintaa tai nuorten työllistymisprojekteja.

”Haluamme kohdistaa avustuksia erityisesti sinne, missä niitä aidosti tarvitaan – suoraan perheille, hyvinvointia edistäville toimijoille ja ruohonjuuritason vapaaehtoistyölle”, kertoo asiamies Suvi Helanen.

Keväällä 2018 säätiön haku uudistuu ja hakemukset tehdään säätiöiden tarpeisiin kehitetyn sähköisen järjestelmän kautta.

”Uusi hakujärjestelmä parantaa hakijoiden yksityisyyden suojaa, selkeyttää hakuprosessia sekä avustuspäätöksistä tiedottamista”, sanoo Helanen.

Eija ja Veikko Lesosen säätiö on jakanut 17 toimintavuotensa aikana avustusta yli 180:lle eri kohteelle. Joukossa on niin yksityishenkilöitä, työryhmiä, koululuokkia kuin harrastusryhmiäkin.

Avustuksilla on tuettu lasten harrastuksia ja perheiden hyvinvointia, mahdollistettu urheiluseurojen välinehankintaa, aktivoitu kyläseurojen toimintaa ja tuettu monenlaisten järjestöjen lapsille, nuorille ja perheille suuntaamia tapahtumia.

Avustuspäätökset tekee säätiön hallitus, jolla on laaja tuntemus lasten ja nuorten hyväksi ja tueksi tehtävästä työstä.

Eija ja Veikko Lesosen säätiö on aktiivisesti mukana säätiökentän toiminnassa ja kuuluu säätiöiden tukijärjestöön, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukuntaan.

Raisa Lesonen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 5453 870 / raisa.lesonen@headteam.com

Suvi Helanen, asiamies, puh. 050 3390 660 / saatio@headteam.com

Eija ja Veikko Lesosen säätiön tarkoituksena on avustaa lähinnä Pohjois-Suomen alueella tapahtuvaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa sairaanhoitotyötä, muun humanitäärisen työn sekä lasten ja nuorten parissa tapahtuvan vapaaehtoistyön tekemistä ja nuorten koulutusta muun muassa avustamalla alueella toimivia sairaaloita ja kouluja. Tämän lisäksi säätiö voi tukea lasten- ja nuorisokasvatukseen liittyvää esimerkiksi huumeiden vastaista toimintaa.

Oulun Säätiöpäivä vie leffaan!

29.9.2017

Säätiöpäivänä suomalaiset apurahasäätiöt haluavat kertoa ja näyttää konkreettisesti, mitä kaikkea ne tekevät ja tukevat. Oulussa Säätiöpäivää vietetään kolmatta kertaa – tänä vuonna koko perheen elokuvan merkeissä.

Kansainvälisenä Säätiöpäivänä 1.10.2017 Eija ja Veikko Lesosen säätiö sekä Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto tarjoavat yksityisnäytöksenä elokuvan Big Foot – Isojalan poika. Elokuvaliput jaetaan Pelastakaa Lapset ry:n ja Nuorten Ystävät ry:n asiakkaille, vapaaehtoisille ja verkostoille.

- Haluamme tuoda esiin arvokasta työtä, jota alueella tehdään lasten ja nuorten hyväksi. Joukossa on myös paljon vapaaehtoisia, ja haluamme tarjota pienen kiitoksen arvokkaasta työstä, kertoo Eija ja Veikko Lesosen säätiön hallituksen puheenjohtaja Raisa Lesonen.

Suomessa on lähes 3 000 säätiötä, jotka ovat tärkeitä mahdollistajia tieteessä, taiteessa, kulttuurissa – ja meidän kaikkien tavallisessa arjessa. Säätiöiden kautta kansalaiset voivat aktiivisesti vaikuttaa juuri itselleen tärkeisiin asioihin. Säätiöpäivä on osa Dafne-yhdistyksen (Donors and Foundations Network in Europe) toimintaa, ja sillä pyritään kehittämään säätiöiden toimintaa ja toimintaedellytyksiä Euroopan laajuisesti. Suomessa Säätiöpäivän organisoijana on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Suomen ainoa säätiöalan kattojärjestö.

Kaikille avoin lähirähinä

Säätiöpäivässä mukana on myös Lähirähinä, joka tarjoaa maksutonta, kaikille avointa toimintaa lähiliikuntapaikoissa. Sunnuntaina 1.10. on Lähirähinä-rastitehtäviä elokuvateatteri Starin ympäristössä klo 12–14. Lisätietoa: www.facebook.com/lahirahina/

Kevään 2017 avustuspäätökset tehty

28.4.2017

Eija ja Veikko Lesosen säätiön hallitus kokoontui huhtikuun viimeisellä viikolla ja teki vuoden 2017 avustuspäätökset. Hakemuksia oli ennätykselliset 103 kappaletta, joista avustusta myönnettiin 30:lle eri kohteelle.

Kiitos kaikille hakijoille, ilmoitamme avustuksesta vain sitä saaneille toukokuun aikana!  

Kevään 2017 avustusten haku päättyi - ennätysmäärä hakemuksia!

20.4.2017

Vuoden 2017 avustusten hakuaika päättyi maaliskuun lopussa. Saimme ennätysmäärän hakemuksia, yhteensä 103 kappaletta! Kiitos kaikille hakemuksen toimittaneille ja viestiä eteenpäin välittäneille.

Eija ja Veikko Lesosen säätiö tekee avustuspäätökset huhtikuun lopussa ja ilmoitamme vain avustusta saaneille kirjeitse toukokuun aikana. 

Vuoden 2017 avustusten haku alkaa maaliskuussa

24.2.2017

Eija ja Veikko Lesosen säätiön tämän vuoden avustusten hakuaika on 1.-31.3.2017. Säätiön avustukset kohdennetaan lähinnä Pohjois-Suomen alueella tapahtuvaan, lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön.

Eija ja Veikko Lesosen säätiö on jakanut 16 toimintavuosiensa aikana avustusta yli 150:lle eri kohteelle. Joukossa on niin yksityishenkilöitä, työryhmiä, koululuokkia kuin harrastusryhmiäkin. Avustuksilla on tuettu lasten harrastuksia ja perheiden hyvinvointia, mahdollistettu urheiluseurojen välinehankintaa, aktivoitu kyläseurojen toimintaa ja tuettu monenlaisten järjestöjen lapsille, nuorille ja perheille suuntaamia tapahtumia.

Avustuspäätökset tekee säätiön hallitus, jolla on laaja tuntemus lasten ja nuorten hyväksi ja tueksi tehtävästä työstä. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan vain avustusta saaneille toukokuun loppuun mennessä.

Katso hakuohjeet täältä...

p.s. Käy tykkäämässä säätiöstä Facebookissa!